×
صفحه اصلی >> تغذیه >> نقش مواد معدنی در بدن

نقش مواد معدنی در بدنالبته نکته اساسی اینجاست که به جز آن سه دسته موادغذایی که نام برده شد، مواد غذایی باید حاوی مواد غیر انرژی‌زا هم باشد، چرا که ایندسته از مواد هم ، برای ادامه حیات ما ضروری و کارآمد هستند. ویتامینها، مواد معدنی ،سلولزو آب با آنکه به تنهایی و به صورت جدا قابلیت تامین انرژی را برای بدن ما ندارند اما وجودشان برای تنظیم اعمال دستگاههای مختلف در واکنشهای درونی بدن ضروری است. درواقع مواد معدنی برای بدن ما بسیار ضروری هستند، زیرا به دو صورت اساسی در بدن مانقش دارند:

  • اول دسته‌ای از این مواد که در ساختمان بدن ما مثل خون،  دندانها ، استخوانها و ... نقش دارند که می‌توانیم ازکلسیم، گوگرد، سدیم، کلر، فسفر و غیره نام ببریم.
  • دوم اینکه برخی از مواد و املاح معدنی به عنوان کاتالیزور هستند، یعنی درواکنشهای بدن ، ایجاد سرعت می‌کنند که از آن جمله می‌توانیم به آهن، مس، ید، منگنز و ... اشاره کنیم و اگر چه میزان نیاز به این مواد در بدن کم است اما بسیار ضروری هستند. برای نمونه آهن درهموگلوبین خون و ید در ترشح غدد بدن نقش اساسی دارند. همچینین نباید نقش سلولز را درعملکرد روده‌ها و اعضای دیگر بدن فراموش کنیم
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: