×
صفحه اصلی >> تغذیه >> آب و انواع نوشیدنی ها

آب و انواع نوشیدنی ها


منیره مهدیخانلو 34 0

اهمیت آب

  • بدن انسان از 60 تا 65 درصد آب تشکیل شده است.
  • ماده سازنده ماهیچه ها و غضروف های بین دنده ای می باشد.
  • ماده حل کننده و انتقال دهنده برای مواد غذایی است.
  • تنظیم کننده میزان حرارت بدن می باشد.
  •  تشکیل دهنده مایعات بدن می باشد (خون ، آنزیم و هورمون ها).
  • برای اجرای مطلوب عملکرد اعضای بدن ، مهم به شمار می آید.

رنگ ادرار خود را کنترل کنید چنانچه رنگ آن طلایی تیره باشد و مثل آب پرتقال باشد شما دچار کاهش آب بدن هستید و نیاز به مصرف مایعات دارید. چنانچه مایع بدن شما کافی باشد رنگ ادرار شما زرد کمرنگ است.

اثرات زیان آور کاهش آب 

اگر 1% آب بدن از دست برود ، آستانه تشنگی به وجود می آید که در گرما موجب کاهش ظرفیت کار بدن می گردد.
اگر 2% آب بدن از دست برود ، تشنگی شدید است و موجب ناراحتی های مهم ، احساس افسردگی ، خستگی و کاهش اشتها می شود.
اگر 3% آب بدن از دست برود ، خشکی دهان به همراه افزایش غلظت خون ، کاهش ادرار و کاهش توانایی ها را بدنبال دارد.
اگر 4% آب بدن از دست برود ، 20 تا 30 درصد ظرفیت کارایی و فعالیت بدن کاهش می یابد.
اگر 5% آب بدن از دست برود ، اشکال در تمرکز ، سردرد ، بی حوصلگی و بی خوابی عارض می گردد.
اگر 6% آب بدن از دست برود ، آسیب شدید در تنظیم دمای بدن ، افزایش تعداد تنفس و احساس سوزش در مجاری تنفسی ایجاد می گردد.
اگر 7% از آب بدن از دست برود ، در صورتیکه با گرما همراه باشد باعث فرو پاشیدگی ترکیبات بدن می گردد و آسیب های زیادی بدنبال دارد.
اگر 10% از آب بدن از دست برود ، بسیار خطرناک است و اگر 30 % آب بدن از دست برود ، شخص از بین می رود.

( برگرفته از سایت سازمان تربیت بدنی  و پورتال  پزشکی ورزشی ایران)

 

نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: