×
صفحه اصلی >> سلامت روانی >> روان شناسی شخصیت

روان شناسی شخصیت


منیره مهدیخانلو 18 0

روان شناسی شخصیت ویژگی ها یا صفات انسان را تعریف می کند و عوامل موثر بر فرایند های تفکر،هیجان و رفتار بهنجار و نا بهنجار را تعیین می کند.در روان شناسی شخصیت به خصوص موضوع هایی مانند اضطراب، پرخاشگری و نقش های زنان و مردانرا مطالعه می کنند.فرضا بعضی  افراد  پرحرف، معاشرتی، و از نظر اجتماعی معتمد به نفس هستند، و یا برخی شاد، خوش رو، گرم و همدل هستند درحالی که سایرین سرسخت، بدخلق و ترشرو هستند.

نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: