×
صفحه اصلی >> سلامت روانی >> روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی


منیره مهدیخانلو 17 0

روان شناسی اجتماعی، ماهیت و علل تفکرات، هیجانات، و رفتار آشکار فرد در موقعیت های اجتماعی را مطالعه می کند و بر خلاف روان شناسی شخصیت سعی می کند عوامل اجتماعی یا خارجی موثر بر رفتار را مطالعه کند.در صورتی که روان شناسی شخصیت، علل رفتار ها را در درون خود فرد جستجو می کند. اما نباید فراموش کرد که رفتار، هم تحت تاثیر عوامل درونی و هم تحت تاثیر عوامل بیرونی است.

 

نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: