×
آموزش و مهارت >> ویندوز سطح 2 ( متوسط)

ویندوز سطح 2 ( متوسط)

مدت زمان پاسخ گویی 5 دقیقه
سوال1 کاربرد Error-checking در کادر مشخصات درایو چیست؟سوال2 Defragmentation چه عملی روی درایو انجام می دهد؟سوال3 از کدام برای ایجاد و یا حذف یک کاربر استفاده میکنیم؟سوال4 از کدام گزینه برای فعال سازی برنامه محافظ صفحه نمایش استفاده میکنیم؟سوال5 گزینه show windows stacked چه عملی را انجام می دهد؟