صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> کاور اینترنت و پست الکترونیک

کاور اینترنت و پست الکترونیک/2جلسه


منیره مهدیخانلو
ICDL سطح یک- نسخه 5 - نوشته سید علی موسی و مجید سبز علی گل


  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. فصل دوم: راه اندازی پست الکترونیکی جدید و مدیریت آن
  2. فصل اول: توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و کار با اینترنت
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: