صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook/5جلسه


منیره مهدیخانلو
ICDL سطح یک- نسخه 5 - نوشته سید علی موسی و مجید سبز علی گل


  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلنظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: