صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد/5جلسه


منیره مهدیخانلو
  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنل


شرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. تعاریف کلی و اصول کار بر اساس قانون کار
  2. قانون تامین اجتماعی
  3. محاسبات و ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: