صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel/4جلسه


منیره مهدیخانلو
ICDL سطح دو- نسخه 5 - نوشته سید علی موسی و مجید سبز علی گل


  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. چاپ اطلاعات
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: