صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> 10 کاربردی و عملی ساخت ربات

10 کاربردی و عملی ساخت ربات /20جلسه


منیره مهدیخانلو
10 کاربردی و عملی ساخت ربات - نوشته مهندس سلیمان فرشیدفام


 • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
 • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

 1. فصل دهم:ربات قدم زن یک موتوره
 2. فصل یازدهم: ساخت ربات بریستول بات
 3. فصل دوازدهم: ربات قدم زن یک موتوره
 4. فصل هشتم: ساخت چراغ خواب ربات آسیمو
 5. فصل نهم: ساخت ربات پرنده ( کوادرتور)
 6. فصل دوم: الکترونیک
 7. فصل هفتم: ساخت ربات کفشدوزک
 8. فصل اول: ساخت میز کار تاشو
 9. فصل سوم: ساخت ربات موشی هوشمند از موس یک کامپیوتر قدیمی
 10. فصل چهارم: ساخت ربات نوریاب
 11. فصل پنجم: ساخت ربات تعادل
 12. فصل ششم: ساخت ربات قدم زن از گوشی تلفن خراب
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: