صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> آشنایی و کار با شبکه های کامپیوتری

آشنایی و کار با شبکه های کامپیوتری/10جلسه


منیره مهدیخانلو
 • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
 • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

 1. فصل اول: ساختار ارتباط
 2. فصل دوم: شبکه چیست؟
 3. فصل سوم: اجزای شبکه های رایانه ای
 4. فصل چهارم: توپولوژی شبکه
 5. فصل پنجم: اتصال اجزای شبکه
 6. فصل ششم: نرم افزار شبکه
 7. فصل هفتم: قراردادها
 8. فصل هشتم: معماری شبکه
 9. فصل نهم: امنیت در شبکه
 10. فصل دهم: آشنایی با چند سیستم عامل شبکه
 11. فصل یازدهم: اینترنت
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: