صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> مدار منطقی

مدار منطقی/10جلسه


منیره مهدیخانلو
مدار منطقی- حمید رضا مقسمی


 • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
 • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

 1. فصل دوم: کد و کد گذاری
 2. فصل سوم: جبر منطقی یا جبر بول
 3. فصل چهارم: جدول کارنو
 4. فصل اول: تبدیل مبناها
 5. فصل پنجم: گیتهای منطقی
 6. فصل ششم: مدارات ترکیبی
 7. فصل هفتم: مدارات ترکیبی ماجولار
 8. فصل هشتم: فلیپ فلاپها و ثبات های انتقالی
 9. فصل نهم: تحلیل مدارات ترتیبی سنکرون
 10. فصل دهم: شمارنده ها
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: