صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> C++

C++/20جلسه


منیره مهدیخانلو
 • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
 • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

 1. فصل نهم كلاس‌ها: نگاهي عميق‌تر: بخش I
 2. فصل چهاردهم الگوها
 3. فصل پانزدهم استريم ورودي/خروجي
 4. فصل سیزدهم برنامه‌نويسي شيي‌گرا: چندريختي
 5. فصل هشتم اشاره‌گرها و رشته‌هاي مبتني بر اشاره‌گر
 6. فصل چهارم عبارات كنترلي: بخش 1
 7. فصل پنجم عبارات كنترلي: بخش 2
 8. فصل دوم مقدمه ای بر برنامه نویسی C++
 9. فصل شانزدهم رسيدگي به استثناء
 10. فصل هفدهم پردازش فايل‌
 11. فصل هیجدهم كلاس string و پردازش رشته
 12. فصل نوزدهم برنامه‌نويسي وب
 13. فصل بیستم جستجو و مرتب‌سازي
 14. فصل بیست و یکم ساختمان‌هاي داده
 15. فصل دهم كلاس‌ها: نگاهي عميق‌تر: بخش II
 16. فصل یازدهم سربارگذاري عملگر، رشته‌ها و آرايه‌ها
 17. فصل دوازدهم برنامه‌نويسي شي‌گرا: توارث
 18. فصل هفتم آرايه‌ها و بردارها
 19. فصل اول معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب
 20. فصل سوم مقدمه‌اي بر كلاس‌ها و شي‌ها
 21. فصل ششم توابع و مكانيزم بازگشتي
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: