صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> Matlab

Matlab/12جلسه


منیره مهدیخانلو
  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. هوش مصنوعی
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: