صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> جمع آوری و شناخت داده

جمع آوری و شناخت داده/10جلسه


منیره مهدیخانلو
  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. فصل اول: مشاهده
  2. فصل دوم: مصاحبه
  3. فصل سوم: پرسشنامه
  4. فصل چهارم: طراحی فرآیند و ثبت در سیستم
  5. فصل پنجم: ارائه اطلاعات به صورت آنالیز و نمودار
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: