صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> ویندوز سطح 3 (نیمه حرفه ای)

ویندوز سطح 3 (نیمه حرفه ای)/0جلسه


منیره مهدیخانلو
  • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
  • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنلشرکت در هر جلسه منتخب از دوره

  1. نصب و راه اندازی سیستم عامل ویندوز جدید
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: